akış katsayısı

akış katsayısı İng. coefficient of run-off

Bir akarsuyun beslenme teknesine düşen yağışlarla teknede edimsel olarak gerçekleşen akış arasındaki orantı.


akış katsayısı İng. drainage retic

Belli bir alanda, belli süreli yağışlarla belli süredeki akışlar arasındaki orantı.


akış katsayısı için benzer kelimeler


akış katsayısı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'k', 'a', 't', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
akış katsayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyastak şıka diziliminde gösterilir.