değişmezlik

değişmezlik, -ği

a. Değişmez olma durumu.


değişmezlik İng. invariance
değişmezlik İng. invariance

Bir özelliğin uygulanan bir dönüşümle değişmemesi. Örneğin, bağımsız olağan değişkenler kümesine bir dik dönüşüm uygulandığında, bağımsızlık ve olağanlık özelliklerinin değişmemesi.


değişmezlik İng. constancy

Türlü durumlarda algılanan herhangi bir nesnenin, temel özelliklerinin sürekli olma durumu.


değişmezlik için benzer kelimeler


değişmezlik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
değişmezlik kelimesinin tersten yazılışı kilzemşiğed diziliminde gösterilir.