zamanda değişmezlik

zamanda değişmezlik İng. time invariance

zamanda değişmezlik için benzer kelimeler


zamanda değişmezlik, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', 'd', 'a', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
zamanda değişmezlik kelimesinin tersten yazılışı kilzemşiğed adnamaz diziliminde gösterilir.