delese

delese

Topaç


delese, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'l', 'e', 's', 'e', şeklindedir.
delese kelimesinin tersten yazılışı eseled diziliminde gösterilir.