deli deliyi görünce çomağını (veya değneğini) saklar (veya gizler)

deli deliyi görünce çomağını (veya değneğini) saklar (veya gizler)

“saldırgan kimse, kendisi gibi birine saldırmaktan çekinir” anlamında kullanılan bir söz.


deli deliyi görünce çomağını (veya değneğini) saklar (veya gizler) için benzer kelimeler


deli deliyi görünce çomağını (veya değneğini) saklar (veya gizler), 66 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'l', 'i', ' ', 'd', 'e', 'l', 'i', 'y', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'c', 'e', ' ', 'ç', 'o', 'm', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'ı', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'n', 'e', 'ğ', 'i', 'n', 'i', ')', ' ', 's', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'i', 'z', 'l', 'e', 'r', ')', şeklindedir.
deli deliyi görünce çomağını (veya değneğini) saklar (veya gizler) kelimesinin tersten yazılışı )relzig ayev( ralkas )iniğenğed ayev( ınığamoç ecnürög iyiled iled diziliminde gösterilir.