deliliğe vurmak

deliliğe vurmak

kendini deli gibi göstermek.


deliliğe vurmak için benzer kelimeler


deliliğe vurmak, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'l', 'i', 'l', 'i', 'ğ', 'e', ' ', 'v', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
deliliğe vurmak kelimesinin tersten yazılışı kamruv eğililed diziliminde gösterilir.