delip emici tip

delip emici tip İng. piercing and sucking type

İki kanatlılarda (Diptera) görülen ve delip emmeye uygun bir biçimde değişmiş olan ağız parçası.


delip emici tip İng. piercing and sucking type

Böceklerden ikikanatlılarda görülen ve delip emmeye uygun bir biçimde değişmiş olan ağız parçaları.


delip emici tip için benzer kelimeler


delip emici tip, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'l', 'i', 'p', ' ', 'e', 'm', 'i', 'c', 'i', ' ', 't', 'i', 'p', şeklindedir.
delip emici tip kelimesinin tersten yazılışı pit icime piled diziliminde gösterilir.