delloy

delloy

Bir bar çeşidi.


delloy

Bir çeşit bar türküsü makamı, ve bar oyunu


delloy, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'l', 'l', 'o', 'y', şeklindedir.
delloy kelimesinin tersten yazılışı yolled diziliminde gösterilir.