demode olma

demode olma

bk. eskime


demode olma için benzer kelimeler


demode olma, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'm', 'o', 'd', 'e', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
demode olma kelimesinin tersten yazılışı amlo edomed diziliminde gösterilir.