deneysel seçim

deneysel seçim Osm. tecrübî istifa

(zooloji)


deneysel seçim için benzer kelimeler


deneysel seçim, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'e', 'y', 's', 'e', 'l', ' ', ' ', 's', 'e', 'ç', 'i', 'm', şeklindedir.
deneysel seçim kelimesinin tersten yazılışı miçes lesyened diziliminde gösterilir.