denizcilik gökbilimi

denizcilik gökbilimi İng. nautical astronomy

Konum ve yer saptanması için denizcilerin yararlandığı bir gökbilim kolu.


denizcilik gökbilimi için benzer kelimeler


denizcilik gökbilimi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', 'c', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'k', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
denizcilik gökbilimi kelimesinin tersten yazılışı imilibkög kiliczined diziliminde gösterilir.