denizcilik

denizcilik, -ği

a. Denizcinin yaptığı iş: “Hele bir de denizcilikten anlamıyorsanız su üstünde bahadırlık göstermek yerine beceriksizlik göstereceksiniz demektir.” -İ. Özel.


denizcilik için benzer kelimeler


denizcilik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', 'c', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
denizcilik kelimesinin tersten yazılışı kiliczined diziliminde gösterilir.