denkeser

denkeser

Gürültüden kafa şişme: O kadar bağırdı ki, başım denkeser oldu.


denkeser, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'k', 'e', 's', 'e', 'r', şeklindedir.
denkeser kelimesinin tersten yazılışı resekned diziliminde gösterilir.