denkli

denkli

Zengin: Veli amca her şeyce denkli.


denkli, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'i', şeklindedir.
denkli kelimesinin tersten yazılışı ilkned diziliminde gösterilir.