depremsel deniz dalgası

depremsel deniz dalgası İng. seismic, sea wovle

Bir deniz depreminin arkasından, suların yerlerini değiştirmesiyle oluşan uzun dalgalar.


depremsel deniz dalgası için benzer kelimeler


depremsel deniz dalgası, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'p', 'r', 'e', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
depremsel deniz dalgası kelimesinin tersten yazılışı ısaglad zined lesmerped diziliminde gösterilir.