derbederce

derbederce

zf. (derbede'rce) Derbedere yakışır bir biçimde, derbedercesine.


derbederce, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'b', 'e', 'd', 'e', 'r', 'c', 'e', şeklindedir.
derbederce kelimesinin tersten yazılışı ecredebred diziliminde gösterilir.