dere bıçığı

dere bıçığı

Birkaç derenin birleştiği yer.


dere bıçığı için benzer kelimeler


dere bıçığı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'e', ' ', 'b', 'ı', 'ç', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dere bıçığı kelimesinin tersten yazılışı ığıçıb ered diziliminde gösterilir.