dere kayası

dere kayası Lat. Gobio

Kemikli balıklardan sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 18 cm kadar uzunlukta olabilen, Anadolu ve Avrupa tatlı sularında yaşayan, eti lezzetli türleri içeren bir cins.


dere kayası İng. gudgeons

(Gobio) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının sazangiller (Cyprinidae) familyasından bir balık cinsi. Uzunluğu 12-18 cm. Anadolu ve Avrupa tatlı sularında yaşar. Eti çok lezzetlidir. Güney gobio ve Güney fluviatilis olmak üzere iyi bilinen iki türü • vardır.


dere kayası için benzer kelimeler


dere kayası, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'e', ' ', 'k', 'a', 'y', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
dere kayası kelimesinin tersten yazılışı ısayak ered diziliminde gösterilir.