dergi çıkarma hakkı

dergi çıkarma hakkı İng. right of revue publish

Dergi çıkarmak için yasaların tanıdığı hak (Anayasa, m. 23).


dergi çıkarma hakkı için benzer kelimeler


dergi çıkarma hakkı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'g', 'i', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'm', 'a', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
dergi çıkarma hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah amrakıç igred diziliminde gösterilir.