deri altı fışkırtım

deri altı fışkırtım Fr. Injection sous cutané

deri altı fışkırtım için benzer kelimeler


deri altı fışkırtım, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'i', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', ' ', 'f', 'ı', 'ş', 'k', 'ı', 'r', 't', 'ı', 'm', şeklindedir.
deri altı fışkırtım kelimesinin tersten yazılışı mıtrıkşıf ıtla ired diziliminde gösterilir.