dermansız

dermansız

sf. Bitkin.


dermansız, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'm', 'a', 'n', 's', 'ı', 'z', şeklindedir.
dermansız kelimesinin tersten yazılışı zısnamred diziliminde gösterilir.