dermatofibrozis

dermatofibrozis İng. dermatofibrosis

Orta yaşlı Alman kurt köpeklerinde ve melezlerinde görülen, bacaklardan başlayarak tüm vücuda yayılan, deri ve deri altında çok sayıda, 3-4 santimetre çapında, yangısız, sert, olgun fibröz bağ dokudan oluşan düğümcüklerle belirgin, erkek hayvanlarda böbrek adenokarsinomları, dişilerdeyse döl yatağında ve döl yolunda leyomiyomları başta olmak üzere, kanser olgularına bağlı olarak biçimlenen bir çeşit paraaneoplastik sendrom, Alman Kurt köpeklerinin dermatofibrozisi, nodüler dermatofibrozis.


dermatofibrozis için benzer kelimeler


dermatofibrozis, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'm', 'a', 't', 'o', 'f', 'i', 'b', 'r', 'o', 'z', 'i', 's', şeklindedir.
dermatofibrozis kelimesinin tersten yazılışı sizorbifotamred diziliminde gösterilir.