dermece

dermece Osm. müntehabat, muktatafat

Ozanlardan, yazarlardan seçilerek derlenmiş koşuklar, düzyazılar betiği.


dermece, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'm', 'e', 'c', 'e', şeklindedir.
dermece kelimesinin tersten yazılışı ecemred diziliminde gösterilir.