dermis

dermis

bk. alt deri


dermis İng. dermis

Alt deri.


dermis İng. dermis

anat. Derinin epidermis altında bulunan, stratum papillare ve stratum retikulare olmak üzere iki kısma ayrılan mezoderm kökenli kısmı, derma.


dermis için benzer kelimeler


dermis, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'm', 'i', 's', şeklindedir.
dermis kelimesinin tersten yazılışı simred diziliminde gösterilir.