derneklice

derneklice

bk. dernekli


derneklice, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'n', 'e', 'k', 'l', 'i', 'c', 'e', şeklindedir.
derneklice kelimesinin tersten yazılışı ecilkenred diziliminde gösterilir.