derya

derya Far. dery¥

a. (derya:) esk. 1. Deniz. 2. mec. Bilgili kimse. 3. mec. Bir şeyin bol olduğu yer: “Kasaba baştan başa bir çamur deryası hâlini alır.” -S. F. Abasıyanık.


derya

Araba ve kağnılarda buğday sapı, ot taşınırken düşmemesi için arabanın yan kanatlarına çakılan dikine ağaçlar.


derya

< Far. deryâ: derya; deniz. || deyra


derya

Deniz, derya


Derya Köken: Far.

Söyleyiş: (derya:) Cinsiyet: Erkek 1. Deniz. 2. Çok bilgili, engin kimse. 3. Çok, pek çok.Cinsiyet: Kız 1. Deniz. 2. Çok bilgili, engin kimse. 3. Çok, pek çok.


derya için benzer kelimeler


derya, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'y', 'a', şeklindedir.
derya kelimesinin tersten yazılışı ayred diziliminde gösterilir.