dibir (dübür) ağrısı

dibir (dübür) ağrısı Fr. Proctalgie

dibir (dübür) ağrısı için benzer kelimeler


dibir (dübür) ağrısı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'b', 'i', 'r', ' ', '(', 'd', 'ü', 'b', 'ü', 'r', ')', ' ', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
dibir (dübür) ağrısı kelimesinin tersten yazılışı ısırğa )rübüd( ribid diziliminde gösterilir.