digizimek

digizimek

Kargaşalık, gürültü son bulmak, durgunlaşmak


digizimek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'g', 'i', 'z', 'i', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
digizimek kelimesinin tersten yazılışı kemizigid diziliminde gösterilir.