diih

diih

At, eşek vb. hayvanları yürütme ünlemi.


diih, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'i', 'h', şeklindedir.
diih kelimesinin tersten yazılışı hiid diziliminde gösterilir.