dimer

dimer İng. dimer

(Yun. dis: iki defa; meros: parça) İki monomerden oluşan moleküler yapı.


dimer İng. dimer

Basit iki özdeş molekül biriminin bir araya gelmesi ile oluşan bir molekül.


dimer, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
dimer kelimesinin tersten yazılışı remid diziliminde gösterilir.