dimila

dimila

Çok küçük parça.


dimila, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'm', 'i', 'l', 'a', şeklindedir.
dimila kelimesinin tersten yazılışı alimid diziliminde gösterilir.