dimrah

dimrah

İnsafsız.


dimrah, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'm', 'r', 'a', 'h', şeklindedir.
dimrah kelimesinin tersten yazılışı harmid diziliminde gösterilir.