dinkiş

dinkiş

Boynuzu kısa, ince ve sivri, kendisi hareketli olan oğlak, davar, inek.


dinkiş, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'n', 'k', 'i', 'ş', şeklindedir.
dinkiş kelimesinin tersten yazılışı şiknid diziliminde gösterilir.