diplomat

diplomat Fr. diplomate

a. (l ince okunur) 1. Dış politikayla uğraşan ve ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse: “Hem, bu çeşit amiyane işler diplomatın nesine?” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Teksir yapmak için kullanılan bir mumlu kâğıt türü. 3. mec. İlişkilerinde kurnaz, becerikli olan.


diplomat için benzer kelimeler


diplomat, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'p', 'l', 'o', 'm', 'a', 't', şeklindedir.
diplomat kelimesinin tersten yazılışı tamolpid diziliminde gösterilir.