dış dizin

dış dizin İng. KWOC (key-word-out-of context) index

Anahtar sözcükleri metin dışından seçilen dizin.


dış dizin için benzer kelimeler


dış dizin, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', şeklindedir.
dış dizin kelimesinin tersten yazılışı nizid şıd diziliminde gösterilir.