abeceli sayısal dizin

abeceli sayısal dizin İng. alphanumerical indexing

Konuları sözcük başlıkları altında ele alıp, her konunun ayrıntılarını numara sırasıyle veren dizin.


abeceli sayısal dizin için benzer kelimeler


abeceli sayısal dizin, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'e', 'c', 'e', 'l', 'i', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'a', 'l', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', şeklindedir.
abeceli sayısal dizin kelimesinin tersten yazılışı nizid lasıyas ileceba diziliminde gösterilir.