abeceli sayısal simge

abeceli sayısal simge İng. alphanumeric

Herhangi bir sınıflamada harf ile rakamın birlikte kullanıldığı simge.


abeceli sayısal simge için benzer kelimeler


abeceli sayısal simge, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'e', 'c', 'e', 'l', 'i', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'a', 'l', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', şeklindedir.
abeceli sayısal simge kelimesinin tersten yazılışı egmis lasıyas ileceba diziliminde gösterilir.