alfa-sayısal simge

alfa-sayısal simge

bk. abeceli sayısal simge.


alfa-sayısal simge için benzer kelimeler


alfa-sayısal simge, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'f', 'a', '-', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'a', 'l', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', şeklindedir.
alfa-sayısal simge kelimesinin tersten yazılışı egmis lasıyas-afla diziliminde gösterilir.