karışık simge

karışık simge İng. mixed notation

Sınıflamada harf, rakam gibi imlerin bir arada kullanılmasından oluşan simge.


karışık simge için benzer kelimeler


karışık simge, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', şeklindedir.
karışık simge kelimesinin tersten yazılışı egmis kışırak diziliminde gösterilir.