dış simge

dış simge İng. external symbol

dış simge için benzer kelimeler


dış simge, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', şeklindedir.
dış simge kelimesinin tersten yazılışı egmis şıd diziliminde gösterilir.