alfa-sayısal dizin

alfa-sayısal dizin

bk. abeceli sayısal dizin.


alfa-sayısal dizin için benzer kelimeler


alfa-sayısal dizin, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'f', 'a', '-', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'a', 'l', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', şeklindedir.
alfa-sayısal dizin kelimesinin tersten yazılışı nizid lasıyas-afla diziliminde gösterilir.