ana dizin

ana dizin İng. home directory

ana dizin için benzer kelimeler


ana dizin, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', şeklindedir.
ana dizin kelimesinin tersten yazılışı nizid ana diziliminde gösterilir.