alt dizin

alt dizin İng. subdirectory

alt dizin için benzer kelimeler


alt dizin, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', şeklindedir.
alt dizin kelimesinin tersten yazılışı nizid tla diziliminde gösterilir.