dış halkasal sistem

dış halkasal sistem İng. outer circumferential system

Kemik dokuda, periosteumun altındaki halkasal dizilmiş tabaka.


dış halkasal sistem için benzer kelimeler


dış halkasal sistem, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', şeklindedir.
dış halkasal sistem kelimesinin tersten yazılışı metsis lasaklah şıd diziliminde gösterilir.