halkasal DNA

halkasal DNA İng. circular DNA

DNA moleküllerinin otoradyografiyle ya da elektron mikroskobunda görülen hat şekli yerine, birçok bakteri kromozomlarında ve küçük DNA moleküllerinde olduğu gibi halka şeklindeki yapısı.


halkasal DNA için benzer kelimeler


halkasal DNA, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, A harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'D', 'N', 'A', şeklindedir.
halkasal DNA kelimesinin tersten yazılışı AND lasaklah diziliminde gösterilir.