halkasal adenozin monofosfat, cAMP

halkasal adenozin monofosfat, cAMP İng. cyclic adenosine monophosphate

Adenozin monofosfatta, şekerin 5' karbonuna bağlı fosforik asidin adenilat siklaz aracılığı ile ribozun 3' karbonuna bağlanması ile meydana gelen bir nükleotit. Bezlerin hormonal kontrolünde, hücreler arası haberleşmede, kanser hücrelerinde ve çok çeşitli hücre aktivitesinde önemli rolü olan, çeşitli metabolik olaylarda ikinci haberci molekül olarak kullanılan bir molekül. Siklik adenozin mo-nofosfat, halkasal AMP.


halkasal adenozin monofosfat İng. cyclic adenosine monophosphate

Döngüsel adenozin monofosfat.


halkasal adenozin monofosfat, cAMP için benzer kelimeler


halkasal adenozin monofosfat, cAMP, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, P harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'a', 'd', 'e', 'n', 'o', 'z', 'i', 'n', ' ', 'm', 'o', 'n', 'o', 'f', 'o', 's', 'f', 'a', 't', ',', ' ', 'c', 'A', 'M', 'P', şeklindedir.
halkasal adenozin monofosfat, cAMP kelimesinin tersten yazılışı PMAc ,tafsofonom nizoneda lasaklah diziliminde gösterilir.