adenozin monofosfat, AMP, dAMP

adenozin monofosfat, AMP, dAMP İng. adenosine monophosphate

ATP veya ADP'nin hidrolizle parçalanması sonucu serbest enerji vererek meydana gelen bir nükleotit; adenozinin şekerfosfat esteri. Şekeri riboz olanlar AMP, deoksiriboz olanlar dAMP olarak gösterilir.


adenozin monofosfat, AMP, dAMP İng. adenosine monophosphate, AMP, dAMP

Şekeri riboz olanlar AMP, deoksiriboz olanlar dAMP olarak gösterilen, ADP veye ATP’nin hidrolizle parçalanması sonucu serbest enerji vererek meydana gelen bir nükleotit, adenozinin şekerfosfat esteri.


adenozin monofosfat İng. adenosine monophosphate

Adenin, riboz ve bir fosfat grubu kapsayan nükleotit. ATP veya ADP’nin hidrolizle parçalanması sonucu serbest enerji vererek meydana gelen bir nükleotit, adenilat, AMP.


adenozin monofosfat, AMP, dAMP için benzer kelimeler


adenozin monofosfat, AMP, dAMP, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, P harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'e', 'n', 'o', 'z', 'i', 'n', ' ', 'm', 'o', 'n', 'o', 'f', 'o', 's', 'f', 'a', 't', ',', ' ', 'A', 'M', 'P', ',', ' ', 'd', 'A', 'M', 'P', şeklindedir.
adenozin monofosfat, AMP, dAMP kelimesinin tersten yazılışı PMAd ,PMA ,tafsofonom nizoneda diziliminde gösterilir.