dış kambiyo

dış kambiyo İng. foreign exchange

1. Yabancı paraların alım ve satımı, yabancı bir ülkeye ödenecek bir borç için bankada yapılan para değiştirme ve gönderme işlemi. 2. Yabancı bir ülkede ödenecek bir para için kullanılan çek, ödek, sayca gibi ödeme araçlarının alım ve satım işlemi.


dış kambiyo için benzer kelimeler


dış kambiyo, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'k', 'a', 'm', 'b', 'i', 'y', 'o', şeklindedir.
dış kambiyo kelimesinin tersten yazılışı oyibmak şıd diziliminde gösterilir.