altın kambiyo dizgesi

altın kambiyo dizgesi

bk. altın kambiyo standardı


altın kambiyo dizgesi için benzer kelimeler


altın kambiyo dizgesi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', ' ', 'k', 'a', 'm', 'b', 'i', 'y', 'o', ' ', 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
altın kambiyo dizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegzid oyibmak nıtla diziliminde gösterilir.