iç kambiyo

iç kambiyo İng. internal exchange

1. Tecimsel belgitleri yurt içi bir yerde satın alıp yine yurt içi bir başka yerde satma. 2. Aynı ülkede yapılagelen tecim belgitleri işlemleri.


iç kambiyo için benzer kelimeler


iç kambiyo, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', ' ', 'k', 'a', 'm', 'b', 'i', 'y', 'o', şeklindedir.
iç kambiyo kelimesinin tersten yazılışı oyibmak çi diziliminde gösterilir.